ny_borzoi ny_sloughi ny_magyar_agar ny_cirneco ny_afghanhund ny_galgo_espanol ny_basenji ny_faraohund ny_greyhound ny_skotsk_hjorthund ny_saluki ny_whippet

Kontrollmätning i samband med proven i Hovdala

PKLC begär i samband med proven i Hovdala kontrollmätning typ 5 för de 10 först placerade hundarna i samtliga klasser för raserna whippet och italiensk vinthund. Mätningen kommer att genomföras i närheten av sekretariatet direkt efter avslutad prisutdelning för whippet.
Ägare som väljer att avstå detta mättillfälle ansvarar själv för att hunden blir kontrollmätt senast den 9 maj, annars får hunden inte delta på EM.

Veterinär på de EM-kvalificerande proven i Hovdala

PKLC har beslutat att tävlingsveterinär via Jordbruksverket ska anlitas vid de två EM-kvalificerande proven i Hovdala. Bakgrunden till beslutet är att det den 6 december inkommit en anmälan till länsstyrelsen i Skåne mot de två proven som hölls i Hovdala under april 2017. För att inte riskera reprimander från länsstyrelsen kommer därför tävlingsveterinär att anlitas enligt Jordbruksverkets regler för obligatoriska prov som är kval till mästerskap. Detta innebär tyvärr att anmälningsavgiften kommer att höjas ganska kraftigt då tävlingsveterinär via Jordbruksverket medför en betydande merkostnad för arrangerande LCK.
PKLC beklagar denna merkostnad men ser i dagsläget ingen annan lösning då det annars finns en risk att länsstyrelsen kan återkalla tillståndet för att bedriva LC-verksamhet.

Tolkning av inmätning för whippet och italiensk vinthund

PKLC har beslutata att följande tolkning gäller för inmätning av whippet och italiensk vinthund.

Whippet och italiensk vinthund skall slutmätas före säsongsstart för säsongen efter det år hunden fyller 2 år. Som säsongsstart räknas anmälningstidens utgång för första provet för året.
Exempel
Anmälningstiden för första provet för året går ut 15 mars 2019
Hund som fyller 2 år i april 2018 skall slutmätas senast 15 mars 2019.

PKLC rekommenderar att hundar som ska tävla utomlands bör vara inmätta efter 2 års ålder.

Hundar som har kvalificerat sig till, och skall delta på, EM måste vara kontrollmätta innan anmälningstidens utgång.
De whippet och italienska vinthundar som ska delta på EM för första gången skall vara kontrollmätta enligt mätning typ 5, kontrollmätning begärd av PKLC, senast den 9 maj 2018. För hundar som ännu inte gjort sin slutmätning efter 2 års ålder kan denna göras vid samma tillfälle som kontrollmätningen i samma mätserie.

INSTÄLLT LC-PROV i Karbenning 30-31/7

P g a det extrema väderläget som råder och SMHI:s prognos för nästa vecka anser vi att det inte är försvarbart att anordna provet, detta av två orsaker; för det första för hundarnas välbefinnande och säkerhet och för det andra för att det är mycket hög brandrisk i området. Vi har därför i kväll tagit beslutet att ställa in provet.

Vi åberopar force majeure, men kommer att betala tillbaka så mycket som möjligt av anmälningsavgiften (gäller de hundar som inte redan avanmälts av sin ägare, undantag löp eller skada). Hur mycket det kommer att bli är beroende av hur höga kostnader vi kommer att ha trots att provet inte blir av.

De av er som anmält att er hund inte kommer p g a löp eller skada (med veterinärintyg) kommer att få tillbaka anmälningsavgiften minus 40 kr enligt uppgifterna i PM/inbjudan till provet.

Provkommittén kommer att undersöka möjligheterna att anordna provet under en helg i höst istället och vi återkommer om detta så snart vi vet mera.

Arboga 2018-07-22

Provkommittén för provet i Karbenning

I provkommittén ingår:

Annika Janson, ordförande LCK Bråviken

Helena Hallman, vice ordförande LCK Bråviken

Christian Magnusson, ordförande LCK Svealand

Karin Hurtig, vice ordförande LCK Svealand

Mikael Nordström, kassör LCK Svealand

Adjungerad: Mats Carlsson, kassör LCK Bråviken (utanför styrelsen)

Sammanfattning av de nya reglerna och anvisningarna

PKLC har gjort en sammanfattning av vad som har ändrats i de regler och anvisningar som började gälla den 1 januari 2017.

Årsmärke 2018

Alla hundar som ni tänker tävla med under året med den gamla (gula) licensboken måste ha detta märke längst bak i licensboken för att få deltaga. På grund av miljö- och kostnadsskäl kommer vi inte att skicka ut någon påminnelse med posten.

Nya regler och anvisningar 2017

De nya regler och anvisningar som börjar gälla den 1 januari 2017 finns nu upplagda på sidan Dokument->Regler & anvisningar. Där finns även en länk till de nya internationella reglerna hos FCI.

Medlemmar som har bytt eller vill byta klubbtillhörighet

På grund av registreringstekniska skäl har varken SvVK, PKLC eller lure coursing-klubbarna längre någon uppgift om vilka medlemmar som har bytt lure coursing-klubb, LCK (fd verksamhetsklubb, VKLC). Därför har PKLC beslutat att upprätta ett register över de medlemmar som byter klubb. Detta innebär att samtliga medlemmar som tidigare har bytt VKLC och samtliga medlemmar som framöver vill byta LCK måste meddela detta till PKLC sekreterare på adressen sekreterare@svvklc.se Vilken LCK man automatiskt tillhör, går att se här >>

Munkorgspassning

Då det på senare tid blivit alltmer vanligt att hundarna har felaktigt anpassade munkorgar vid deltagande i LC-prov, vill PKLC uppmana deltagarna att studera detta dokument om munkorgspassning >>

Inmätning av whippet och italiensk vinthund

FCI/CdL har beslutat att inrätta ett Sprinter Championship fr o m EM 2016, till detta kan hundar som är max 5 cm över godkänt mått (whippet) resp 3 cm över godkänt mått (italiensk vinthund) kvalificera sig. Dessa hundar kommer som tidigare att springa i nationell klass på de internationella proven i Sverige, den nya sprinterklassen kommer bara att finnas på EM. Till EM 2016 är det 4 hundar i varje kön som är direktkvalificerade från 2015 års lista, två hundar i varje kön kvalificerar sig på de två första proven 2016. Med anledning av detta uppmanar PKLC ägarna till ej inmätta hundar att mäta in sina hundar, dels för att se om de kan vara kvalificerade till Sprinterklassen på EM redan i år samt också för att de kan vara med och kvalificera sig till EM 2017 (som ju bygger på årets lista).

Fr o m 2017 kommer Sverige inte att ha med några kryptorchida hanar, oavsett ras, i landslaget till EM.

Nytt för i år är också att PKLC har beslutat att även hundar som inte har licens kan mätas in. Mätprotokollet skickas sedan in till registratorn tillsammans med licensboksansökan.

Nya blanketter

Nu har PKLC uppdaterat de gamla blanketterna gällande licensboksansökan och utbildningsbevis.
De nya blanketterna finns för nerladdning under fliken "dokument och blanketter".

Lure coursing jacka

Stilren och robust softshelljacka med fast huva och två frontfickor med dragkedja. Microfleece och kontrastfärgade detaljer på insidan. Försedd med dragsko nertill.

Kapplicens

SvVk/PKLC ger möjlighet till medlemmar i SvVK som har lure coursing licens med giltigt årsmärke att genom uppvisning av giltig SHCF licens erhålla en FCI-kapp licens.

LC databas för resultat

dblogo

Nu finns LC-databasen tillgänglig. Alla resultat är ännu inte registrerade men kommer att fyllas på efter hand. Frågor eller synpunkter? Maila pklc [at] svvklc.se